Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Katodik Koruma Ölçümü Hizmetleri

Katodik Koruma Nedir ?

Korozyon: Metal ve alaşımlarının bulundukları ortam etkisi ile kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar neticesinde tahrip veya kıymetini kaybetmesidir. Bu olayı havada, suda, toprakta meydana getiren etken ise, OKSİJEN difizyonudur.

Katodik Koruma: Metal yapıları, bulundukları ortam (elektrolitik) içerisinde elektrokimyasal yolla korozyondan koruma metodudur. Katodik koruma sistemlerinin ana prensibi elektrokimyasal korozyon teorisine dayanmaktadır. Bu sistemlerdeki asıl amaç metalde korozyona neden olan Oksijeni metalden uzak tutmaktır.

Yani bu sistemlerdeki asıl amaç koruma sistemi için kullanılacak metali (magnezyum vb.) anot gibi çalıştırıp korozyona uğratmak ya da korozyondan korunacak yapıyı katod olarak kullanarak bir korozyon hücresi oluşturmaktır.

Ölçme  ve Denetleme

Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sistemi Ölçüm ve Değerlendirmesi

Galvanik anotlu sistemde işletme ve bakım son derece kolaydır. Korumayı sağlayan anotlar devre dışı kalmadığı sürece herhangi bir bakım işi ortaya çıkmaz. Bu sistemin ölçüm ve kontrollerinin yılda dört defa (İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış aylarında) yapılması yeterlidir.


Bu sistemde yapılacak ölçümler şunlardır:


Boru/Toprak potansiyeli (mV.)
Anot/Toprak potansiyeli (mV.)
Sistem/Toprak potansiyeli (mV.)

Katodik Koruma Hangi Tesislerde kullanılır?

Doğalgaz, akaryakıt ve su boru hatları olan tesisler
Akaryakıt dolum tesisi ve akaryakıt istasyonları
Deniz suyu ve tatlı su üzerinde bulunan liman ve köprü işletmeleri
Tatlı su depolama tankları olan tesisler

İlgili  Yönetmelikler

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
TS EN 13509 Katodik koruma genel ölçüm teknikleri.
TS EN 12954 Katodik koruma – Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için – Boru hatları için genel prensipler ve uygulama.

Author

admin

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Telefon Mail Form WhatsApp