Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Kompanzasyon Sistemleri Hizmetleri

Kompanzasyon Nedir ?

Günümüzde elektrik enerjisi ile çalışan tüm tesislerde özellikle de fazla sayıda elektrik motoru bulunan endüstriyel tesislerde (fabrikalar vb.) aktif gücün yanında görünemeyen bir güç olan reaktif güç de çekilir. Gerçekte bir işe yaramayan bu güç; şebekeler, kablolar ve şalterlerde ekstra yükler ile istenmeyen kayıplara neden olur. Bu kayıpların ortadan kaldırılmaması durumda ihtiyacımızdan daha büyük kablo, şalter, trafo kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda maliyetlerin istenmeye şekilde artışına neden olur.

Kompanzasyon sistemi Tesislerin hat başların konumlandırılarak bu reaktif kayıp-kaçakların engellenmesi için tasarlanmış sistemlerdir.

Kompanzasyon sistemi tesisteki değişken reaktif yükü hesaplar ve minimize edecek şekilde çalışır.

Kompanzasyon sisteminin gereğinden az veya fazla çalışması istenmeyen durumdur. Kompanzasyon sisteminin gereğinden az çalışması durumunda şebekeye istenmeyen indüktif yükler yüklenirken, gereğinden fazla çalışması şebekeye istenmeyen kapasitif yükler yüklenmektedir.

Kompanzasyon sistemi içerisinde tesisteki reaktif yükü belirleyip kompanzasyon gücünü buna göre ayarlayan bir röle bulunmaktadır. (reaktif güç kontrol rölesi). Ancak, sistemde oluşabilecek arızalardan kaynaklı dağıtım şirketleri tarafından gelebilecek cezaların engellenebilmesi için periyodik kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Reaktif Güç Tüketimi Sınırları

  • Yasal olarak 9 kW ve üzeri güçlerde bulunan tesislerin reaktif güç tüketimini sınırlaması gerekmektedir, 50 kW üzeri tesislerde ise kompanzasyon tesisi kurulması zorunludur.
  • Ayrıca 50 kW ve altı güçlerde bulunan tesislerde indüktif tüketim aktif tüketimin %33’ünü kapasitif tüketim aktif tüketimin %20’sini geçmemelidir.
  • 50 kW ve üzeri güçlerde bulunan tesislerde indüktif tüketim aktif tüketimin %20’sini, kapasitif tüketim aktif tüketimin %15’ini geçmemelidir. 
  • Bu değerlerin aşılması durumunda bölge dağıtım şirketleri indüktif ve kapasitif tüketim bedellerini faturaya ekleyerek aboneden talep eder. Reaktif Ceza bedeli olarak adlandırılan bu durumun önüne geçmek için kompanzasyon sistemleri kurulmalı ve düzenli periyotlar ile bakımları yapılmalıdır.

Başta İzmir, Manisa, Aydın illeri ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye için sağlanan Kompanyazson Sistemleri Projelendirme ve Kurulum hizmeti için PF Endüstri gerekli yeterlilik belgelerine sahip alanında uzman Elektrik Mühendisleri ile ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Ayrıca buna ek olarak;

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu,

Tesis, fabrika topraklama ölçümü,

Bina topraklama ölçümü,

Paratoner topraklama ölçümü,

Toprak özgül direnci ölçümü,

Temel topraklama ölçümü,

Zemin, ekipman, makine topraklama ölçümü,

Ses şiddeti, Aydınlatma şiddeti, Termal kamera ölçümleri,

Elektrik İç Tesisat Uygunluk raporları,

Topraklama ölçüm ve raporlama hizmetleri de PF Endüstri tarafından sağlanmaktadır.

Author

admin

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Telefon Mail Form WhatsApp
error: Content is protected !!