Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Topraklama Ölçümü ve Raporlama

Topraklama ve Topraklama Ölçümü Nedir ?


Bilindiği üzere topraklama; elektrikli enerjisi ile çalışan cihazların (jeneratör, transformatör, motor, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) gerilim altında olmayan metal bölümlerinin bir iletken vasıtasıyla toprak hattıyla birleştirilmesi işlemidir. Bu tanıma göre topraklama ölçümü ise; insan hayatı için tehlike arz edebilecek elektrik enerjisi ile çalışan tüm cihaz, bina, tesis ve işletmelerin EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemlerin tamamıdır.

Topraklama Raporu:

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesinde belirtildiği üzere elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri, raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece EMO üyesi olan Elektrik Mühendisleri tarafınca yapılabilir. Topraklama ölçümü yapan firmalar, Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı olup SMM belgesine sahip olmalıdırlar. Topraklama direnç değeri ölçümü ve topraklama ölçüm değerinin raporlanması hizmetini Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı, Emo topraklama yetki belgesine sahip olan Elektrik mühendisler ile sağlanmalıdır. Elektrik Mühendislerimizin ilgili yetki belgeleri, Ekipnet Numaraları, SMM ve Büro Tescil belgeleri ile kalibrasyon belgeleri Topraklama Ölçüm Raporuna eklenecektir.

PF Endüstri tarafından başta İzmir, Manisa, Aydın illeri ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye için sağlanan bu rapor TSE dahil tüm kurumlarda geçerli olacaktır.

Topraklama Ölçümü ve Topraklama Raporu Periyotları

Elektrik tesislerinde bulunan Topraklama sistemlerinin işletme dönemi içerisinde ölçme ve denetleme faaliyetlerine ilişkin tavsiye edilen periyotlar aşağıdaki gibidir;

Sabit olmayan tesisler için:

Sabit işletme elemanları için 1 yıl,

Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay,

Ticaret merkezleri ve Sanayi tesisleri için:

Topraklamalara ilişkin dirençlerin, muayene ve ölçülmesi için 1 yıl,

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller için 2 yıl,

Sabit tesisler için:

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yıl,

Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl,

Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler ile faaliyet gösteren işletmeler ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işletmelerde topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 yılı geçemez.

Unutulmamalıdır ki, Topraklama tavsiye değil zorunluluktur.

Bilgilendirme


Topraklama ölçümü ve topraklama raporu hizmetlerinde PF Endüstri gerekli yeterlilik belgelerine sahip alanında uzman Elektrik Mühendisleri ile ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Ayrıca buna ek olarak;

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu,
Tesis, fabrika topraklama ölçümü,
Bina topraklama ölçümü,
Paratoner topraklama ölçümü,
Toprak özgül direnci ölçümü,
Temel topraklama ölçümü,
Zemin, ekipman, makine topraklama ölçümü,
Ses şiddeti, Aydınlatma şiddeti, Termal kamera ölçümleri,
Elektrik iç tesisat muayene raporu hizmetleri de PF Endüstri tarafından sağlanmaktadır.

Author

admin

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Telefon Mail Form WhatsApp
error: Content is protected !!